Drømmen om et bedre Murra

Møde med kvinder i en af landsbyerne.

Situation fra et møde afholdt i en af landsbyerne, som deltager i projektet

Projektet ”Drømmen om et bedre Murra” udføres i Murra Kommune, Nicaragua 2014-17 i samarbejde med FUNDEMUNI, som er en lokal kvindeorganisation. Projektet har fået støtte af CISU (Civilsamfund i Udvikling), der administrerer Civilsamfundspuljen, som finansieres af Udenrigsministeriet/Danida.

Projektets overordnede formål er at styrke fattige kvinders evne til selvudvikling, selvorganisering og selvforsørgelse. Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt ”Ret til et liv uden vold”.

Projektet har 3 komponenter:

Projektets hovedindsats ligger på dannelse af spare-låne grupper i de selvhjælpsgrupper, som blev opbygget i det tidligere projekt. Dette giver kvinderne mulighed for at udvikle nogle indtjeningsmuligheder, som kan gøre deres afhængighed af mandens forsørgelse mindre og bidrage til hele familiens samlede forbedrede levestandard.