Forebyggelse af kærestevold

En mindre indsats retter sig mod forebyggelse af vold hos unge par samt styrke en udvikling frem mod mere lige relationer mellem kønnene. Dette sker gennem kapacitering af skolelærere, der efterfølgende underviser elever på kommunens skoler, samt unge frivillige promotorer, der efterfølgende danner lokale ungdomsråd i Murra Kommune.