Nyt fra projektet (januar 2016)

Karen Peralta, som er meget aktiv frivillig i Fundemuni, har sendt en lille rapport til Venskabsforeningen, hvor hun beskriver de forskellige projektaktiviteter, hun har deltaget i efteråret 2015.

Festival i San Pablito.

Festival i San Pablito.

I oktober afholdt Fundemuni en festival, et offentligt arrangement med fokus på ”Vold i familien” i landsbyen San Pablito. I arrangementet deltog ca. 200 personer, heriblandt lærere og elever fra skolen i landsbyen. Festivalen var en aktivitet i projektet ”Drømmen om et bedre Murra” med temaet: Hvordan forebygger man vold i familien? Gennem fremstilling af en række plancher, teater og sange forholdt deltagerne sig til temaet.

 

Planche om Fundemunis arbejde.

Planche om Fundemunis arbejde.

I landsbyen San Bonanza tog Chilo og Karen fra Fundemuni en udbredt problematik op med selvhjælpsgrupperne, nemlig at mange unge piger lokkes til byen med løfte om arbejde og god løn. Det viser sig ofte at virkeligheden er en hel anden, og mange af pigerne bliver udnyttet – også seksuelt. Blandt deltagerne i selvhjælpsgruppen var der en kvinde, som pludselig begyndte at græde. Da Chilo spurgte ind til årsagen, fortalte kvinden, at hun nu i 4 år ikke havde hørt fra sin datter, der var blevet lokket med tilbud om arbejde i Managua. Da kvinden efter nogen tid tog kontakt til dem pigen arbejdede for, ville de ikke lade hende få kontakt med pigen. Moderen gav Chilo og Karen et billede med af pigen, som de har vist på tv, og de har også fået hende omtalt i lokalradioen; men der er stadig ingen spor af pigen.

 
Karen med en selvhjælpsgruppe.

Karen med en selvhjælpsgruppe.

I Landsbyen Quebrada Negra har Chilo og Karen ligeledes afholdt en workshop med en selvhjælpsgruppe. Her gennemgik de voldens onde cirkel fra etape til etape. De forklarer, at i første etape opbygges spændinger mellem parterne, og manden optræder aggressivt, hvorimod kvinden bliver mere passiv og indelukket. I anden etape optrappes volden og manden slår kvinden – ofte på steder på kroppen, hvor det ikke er synligt. I tredje fase, når volden har udløst spændingerne, optræder manden med anger, og han lover bod og bedring. Kvinden tror at han har ændret sig, med det viser sig snart, når en ny voldsepisode finder sted, at det har han ikke.

Disse etaper i voldens onde cirkel diskuteres med kvinderne og af kvinderne i selvhjælpsgrupperne, og ofte giver kvinderne udtryk for stor lettelse over at kunne snakke med andre kvinder om disse problemer, og de bliver klar over at de ikke står alene med en voldelig mand.

Karen Peralta frivillig i Fundemuni.
Du kan læse Karens historie, som også blev bragt i et tidligere Nyhedsbrev: [klik her].

Karen med sit diplom.

Karen med sit diplom.

Karen Peralta har i mange år arbejdet som frivillig i Fundemuni. Det har hun gjort sideløbende med at hun har uddannet sig til landbrugsingeniør ved universitetet i Ocotal. Hun fik sit diplom overrakt i Managua den 2. december. I Nicaragua betaler man for at få sit diplom. Det havde Karen ikke selv råd til at betale og da hendes mor er enlig og fattig var der heller ikke hjælp at hente hos familien. Men da vi i Venskabsforeningen sætter meget pris på Karens engagement besluttede Kirsten og Mie at vi godt ville støtte hende og betale for diplomet.