Projektets aktiviteter

Der afholdes workshop med kvinder i Murra.

Der afholdes workshop med kvinder i Murra.

Projektets vigtigste indsats gælder bekæmpelsen af vold gennem:

  • Dannelsen afselvhjælpsgrupper.
  • Undervisning på workshops i temaer og teknikker, der skal forebygge vold.
  • Identifikation af promotorer, der kan føre arbejdet videre ude i samfundene.
  • Afholdelse af offentlige arrangementer, der skal opbygge og styrke deltagelse i civilsamfundet.

Man kan læse mere om de enkelte komponenter ved at klikke på menuen til venstre. Eller man kan læse en rapport, som detaljeret gennemgår de gennemførte aktiviteter det første halve år af projektets levetid. Rapporten kan læses her: (klik for download).